Agenda

Nationale Milieudag 2018: Wetenschap versus emotie
Vrijdag, 29 juni 2018 - Vrijdag, 29 juni 2018

 

De milieuprofessional heeft tegenwoordig vaak te maken met inwoners, media en politici die zich vooral laten leiden door emoties en wensdenken. Inhoudelijke kennis wordt dan ontkend, gebagatelliseerd of verdacht gemaakt.  Hoe beïnvloedt dit gegeven de beslissingen van politiek, bedrijven én van individuen? En hoe houdt de milieuprofessional zich staande, wanneer oneigenlijke argumenten steeds meer het debat over complexe vraagstukken bepalen?

Workshop Hoort de wind waait…

Veel gemeenten worstelen met het creëren van draagvlak voor nieuwe windenergie-initiatieven. Voorstanders wijzen op het belang van een meer duurzame energievoorziening en de ontwikkelaars onder hen zien wellicht ook de wijzers op hun energiebalans groen uitslaan. Tegenstanders verbeelden zich vooral het suizen van de turbinebladen. Vaak geeft dat laatste de meeste weerstand bij de planontwikkeling. Met als gevolg vertraging in de procedures. Voor meer draagkracht dient kennis en inzicht te worden overgedragen aan de burgers. Dat stelt hen in staat om op meer gelijke voet oordelen en afwegingen te kunnen maken. Deze workshop laat zien wat de ingrediënten zijn om via deze insteek meer draagkracht te vormen voor het plaatsen van windmolens.

 

Locatie : RIVM - Bilthoven