Agenda

Training Stakeholdermanagement op de Noordzee
Dinsdag, 23 mei 2017 - Dinsdag, 23 mei 2017

Op de Noordzee zijn veel spelers actief. Goede samenwerking is daarbij essentieel. Onder andere het besluit doorvaart en medegebruik van windparken op zee en de nieuwe Omgevingswet vergroten de urgentie van goed stakeholdermanagement. De training Stakeholdermanagement op de Noordzee vindt plaats op dinsdag 23 mei van 09.00-13.00 uur. Het wordt gegeven door Twynstra Gudde en gaat uit van het door hen ontwikkelde Strategisch Omgevingsmanagement (SOM) model.

In deze training leert u wie u stakeholders zijn, wat hun belangen zijn en hoe u gezamenlijk een duurzame samenwerking aangaat. Daarbij wordt uitgegaan van SOM: een door Twynstra Gudde ontwikkelde proactieve en transparante manier van werken, die is gebaseerd op het Mutual Gains gedachtegoed. Hiermee voorkomt u conflicten met de omgeving en bouwt tegelijkertijd aan een duurzame relatie met andere belanghebbenden. De kern van SOM is het verbinden van belangen en van daaruit op zoek te gaan naar duurzame oplossingen.

Na deze training:

Kent u de stakeholders en hun issues/belangen binnen uw eigen werkpraktijk;
Kent u uw eigen positie/belangen ten opzichte van uw stakeholders;
Weet u hoe u een onderhandelingsgesprek met stakeholders aangaat en wat de rol van onderling vertrouwen hierbij is.
Bent u het gesprek aangegaan met andere belanghebbenden op de Noordzee die bij de training aanwezig waren (o.a. wind op zee, recreatie, (sport)visserij, kustgemeenten, etc.)

Praktische informatie

Wanneer: dinsdag 23 mei van 09.00-13.00 uur

Waar: Rotterdam

Investering: €100 (incl. koffie & thee)

Trainer: Pim Nijssen, Twynstra Gudde

Een initiatief van de RVO: Deze training is onderdeel van het MVI Skills Lab: het opleidingsaanbod van het programma Maatschappelijk Verantwoord Innoveren Energie (MVI-Energie). MVI-Energie heeft tot doel om sociaalwetenschappelijke kennis toepasbaar te maken binnen de duurzame energiesector. Dit programma is onderdeel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Locatie : Rotterdam