NWEA logo

Agenda windenergie

Inloggen leden

Premiumleden NWEA:


Sponsorleden NWEA:

 

NWEA tweets

NWEA streeft naar meer windenergie

Lees verder >

NWEA telt meer dan 400 leden

Lees verder >

NWEA Offshore GreenDeal

Lees verder >

Publiekscampagne

Lees verder >

Groei windenergie in Europa 2012 - jaarlijkse statistieken EWEA

7 februari 2013

De Europese windenergie-sector installeerde vorig jaar 11,6 gigawatt (GW) aan nieuw opgesteld vermogen. In totaal staat er nu 105,6 GW. Dat blijkt uit de jaarlijkse statistieken van de European Wind Energy Association (EWEA) die vandaag zijn gepresenteerd. Voor 2013 ligt er een uitdaging, meent EWEA.


De 11,6 GW nieuw vermogen van vorig jaar ligt hoger dan de 9,4 GW die in 2011 werd geïnstalleerd. "De cijfers voor 2012 weerspiegelen de bestellingen die al gemaakt zijn voor de golf van onzekerheid die Europa in zijn greep heeft sinds 2011 en die enorm negatieve gevolgen heeft voor de windenergiesector", stelt Christian Kjaer, CEO van EWEA. "We verwachten deze instabiliteit veel duidelijker terug te zien in de bouw van nieuwe windparken in 2013 en 2014."


In Nederland staat op dit moment bijna 2,4 GW (2400 MW) vermogen opgesteld. “In Nederland zagen we afgelopen twee jaar een terugval in de ontwikkeling van nieuwe windparken. Dat kwam door aanpassingen en onduidelijkheden in het beleid”,  stelt NWEA in een persbericht naar aanleiding van de Europese statistieken. “Komende jaren worden grote projecten als Zuidlob en Noordoostpolder gebouwd. Bovendien lijkt er een einde te komen aan meningsverschillen tussen Rijk en provincies over ruimte voor wind op land. Hopelijk zorgt dat voor stabiliteit en zullen projecten juist komende jaren vlot getrokken worden."


Over het geheel genomen lopen de Europese landen bijna 2 GW (1,7%) achter bij de uitgangspunten uit de nationale actieplannen voor hernieuwbare energie.  Achttien lidstaten hebben vertraging bij de uitvoering, waaronder ook Nederland.


Windenergie voorziet nu in ongeveer 7% van het totale Europese elektriciteitsverbruik (2011: 6,3 %). Voor Nederland gaat het om ongeveer 4%.


Windenergie was in 2012 goed voor 26% van alle nieuw in Europa geïnstalleerd vermogen voor elektriciteitsopwekking. Hernieuwbare energie als totaal vormde 69% van al het nieuw vermogen; onder meer kolen en kernenergie kennen al enkele jaren een dalende trend door ontmanteling.


Grootste groeier met windenergie in 2012 was Duitsland met 2.4 GW, 21% van al het nieuwe windvermogen. Daarna volgen het Verenigd Koninkrijk (1.9 GW, 16%) en Italië (1.3 GW, 11%). Duitsland voert ook de lijst aan als het gaat om het totaal geplaatst vermogen: 31.3 GW (30%), gevolgd door Spanje 22,8 GW (22%) en het Verenigd Koninkrijk 8.4 GW (8%).  


Het rapport 'Wind in Power - annual statistics 2012' van EWEA kan onder aan deze pagina als pdf worden opgevraagd, evenal een persbericht van NWEA over de Europese cijfers.
Het rapport van EWEA ‘Wind in Power, 2012 European statistics’ is te vinden op http://www.ewea.org/fileadmin/files/library/publications/statistics/Wind_in_power_annual_statistics_2012.pdf 

BijlageGrootte
EWEA Wind in power, annual statistics 2012 (febr 2013).pdf1.36 MB
Persbericht - Groei windenergie Europa in 2012 (7 februari 2013).pdf18.24 KB

Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA)

Arthur van Schendelstraat 550
3511 MH  Utrecht
tel. 030-2316977
e-mail: info@nwea.nl

Nieuws feed NWEA

   

   

Nieuwsbrief

Laat uw e-mailadres hier achter om u in te schrijven voor onze e-mail nieuwsbrief