• Increase
  • Decrease
  • Normaal

Current Zoom: 100%

NWEA Nederlandse Wind Energie Associatie

Agenda windenergie

Inloggen leden

Premiumleden NWEA:

Sponsorleden NWEA:

 

NWEA tweets

  • RT @betereenergie: De opgewekte stroom van 1 windmolen kan wel 350 sportvelden verlichten! Meer windweetjes? http://t.co/V7FEFn6pBG http://… 18 uur 53 min ago
  • @Jeroenmoos moet je zorgen voor level playing field: indirecte steun fossiel weg en de verborgen kosten van fossiel in de kostprijs brengen 19 uur 11 min ago
  • @vancalmthout Er is natuurlijk ook maar één gedragscode. Sector heeft zelf initiatief genomen die op te stellen. 19 uur 14 min ago
  • @Harevista windakkoord haalbaar maar tijdig bijsturen nodig als ergens te weinig ruimte blijkt. Dus vooral vinger aan pols en goed monitoren 19 uur 15 min ago
  • Overhandiging 'Gedragscode wind op land' aan Ed Nijpels; bericht op website #SER http://t.co/TiMPwFRTfL 19 uur 20 min ago

NWEA streeft naar meer windenergie

Lees verder >

NWEA telt meer dan 400 leden

Lees verder >

NWEA Offshore GreenDeal

Lees verder >

Doel en visie van NWEA

De Nederlandse Wind Energie Associatie behartigt de belangen van windenergie. In NWEA werken de organisaties en bedrijven samen, die in Nederland actief zijn op het gebied van windenergie op land en op de Noordzee. NWEA wil overheid en bedrijfsleven bewegen meer werk te maken van windenergie. Ook wil NWEA de positieve betrokkenheid van het publiek bij windenergie vergroten. Windenergie is de meest duurzame energiebron.

Tweede ronde publiciteitscampagne 'Die molens draaien ook voor jou'

Deze maand september is een tweede ronde van de publiekscampagne 'Die molens draaien ook voor jou', met nieuw beeldmateriaal. Het versterkt de campagne als het beeld zo veel mogelijk wordt verspreid, en ook op de websites uit de sector, met verwijzing naar de www.windvoorjou.nl.

NWEA heeft de campagne 'Die molens draaien ook voor jou' samen met de stichting Natuur&Milieu opgezet. Veel mensen zijn tenslotte onvoldoende bekend met de voordelen van windenergie, terwijl we de komende jaren steeds meer windenergie krijgen.

15 september 2014
In reactie op STROOM, het voorstel van de nieuwe elektriciteit- en gaswet, stelt NWEA dat de verantwoordelijkheid voor risico’s moet komen te liggen bij partijen die de risico’s het best kunnen managen en beïnvloeden. In het huidige wetsvoorstel - voor Wind op Zee - is dit niet het geval....
4 september 2014

De 'Gedragscode draagvlak en participatie wind op land' is vandaag officieel overhandigd aan Ed Nijpels, voorzitter van de Borgingscommissie van het Nationaal Energieakkoord. Nijpels ontving de gisteren getekende tekst uit handen van NWEA-voorzitter Jaap Warners.
De code is ondertekend...

3 september 2014

Draagvlak voor windenergie behouden en versterken door eenduidige afspraken te maken hoe de omgeving wordt betrokken bij de ontwikkeling van windparken. Vanuit die insteek hebben NWEA, de Stichting De Natuur en Milieufederaties, de Stichting Natuur &...

25 augustus 2014

Sinds zondag 24 augustus is er in het nieuws veel aandacht voor de ‘Gedragscode draagvlak en participatie windenergie op land’ van de windsector. NWEA, de Nederlandse Wind Energie Associatie, werkt hier al enige...
23 juli 2014

De Europese Wind Energie Associatie (EWEA) verwacht dat in de landen van de Europese Unie komende 7 jaar in totaal 75 GW aan nieuw windenergie-vermogen wordt bijgeplaatst; een stijging van 64% ten opzichte van nu. In totaal staat in 2020 dan 192.4 GW opgesteld.

NWEA Secretariaat

Korte Elisabethstraat 6
3511 JG Utrecht
tel. 030-2316977
e-mail: info@nwea.nl

Nieuws feed NWEA

   

   

Nieuwsbrief

Laat uw e-mailadres hier achter om u in te schrijven voor onze e-mail nieuwsbrief