NWEA Nederlandse Wind Energie Associatie
  • Increase
  • Decrease
  • Normaal

Current Zoom: 100%

Inloggen leden

Premiumleden NWEA:

Sponsorleden NWEA:

 

NWEA tweets

NWEA streeft naar meer windenergie

Lees verder >

NWEA telt meer dan 400 leden

Lees verder >

NWEA Offshore GreenDeal

Lees verder >

Publiekscampagne

Lees verder >

Doel en visie van NWEA

De Nederlandse Wind Energie Associatie behartigt de belangen van windenergie. NWEA wil overheid en bedrijfsleven bewegen meer werk te maken van windenergie. Ook wil NWEA de positieve betrokkenheid van het publiek bij windenergie vergroten.
25 maart 2015


logo winddag 2015

...
25 maart 2015

In onderstaande brief aan minister Kamp, vindt u de reactie van NWEA van 20 maart op de Consultatie AMvB, concept Besluit elektriciteit en gas, wetgevingsagenda STROOM. Hierin geeft NWEA haar reactie op de schadecompensatieregels voor wind op zee.

25 maart 2015

NWEA is van mening dat het onwenselijk is om de internationale regelgeving (Annex 14 en European Aviation Safety Agency,  Part Aerodrome-Design) niet te volgen. Recent is namelijk in Europees verband besloten om geen ‘outer horizontal surface’ op te nemen in de regelgeving....

14 maart 2015

Tennet heeft een nieuwe website gelanceerd, waar belanghebbenden feedback kunnen geven over de ontwikkeling van een offshore elektriciteitsnet. Sinds enige tijd raadpleegt TenneT belanghebbenden betreffende technologie en planning.

12 maart 2015

Het Windgebied Borssele ligt bij de zuidelijke grens van de Nederlandse Exclusieve Economische Zone (EEZ), ongeveer 0,5 km van de Belgische EEZ. De totale oppervlakte is ongeveer 344 km2. Naar verwachting wordt het gebied in 4 kavels verdeeld voor de bouw van 4 windparken met een...

NWEA Secretariaat

Korte Elisabethstraat 6
3511 JG Utrecht
tel. 030-2316977
e-mail: info@nwea.nl

Nieuws feed NWEA

   

   

Nieuwsbrief

Laat uw e-mailadres hier achter om u in te schrijven voor onze e-mail nieuwsbrief