• Increase
  • Decrease
  • Normaal

Current Zoom: 100%

NWEA Nederlandse Wind Energie Associatie

Agenda windenergie

Inloggen leden

Premiumleden NWEA:

Sponsorleden NWEA:

 

NWEA tweets

  • @EricPetri1 Windparken op zee blijken vaker kraamkamers voor vis en andere zeedieren; daar komen ook weer viseters op af; win/winsituatie 9 uur 38 min ago
  • Wind goedkoopste energiebron in Denemarken http://t.co/agDHNMVTjm 15 uur 56 min ago
  • Wind declared cheapest energy source in Denmark http://t.co/kWg7s3GjB7 via @tcktcktck 15 uur 57 min ago
  • Onderzoek: Zeehonden vinden voedsel bij windmolens; sommigen trekken van t ene naar een ander offshore windpark http://t.co/6igvdplXj5 16 uur 2 min ago
  • Onderzoek waarom beste beleid voor klimaatdoelen CO2 belasting niet werkt; beter bv subsidies duurzaam & promoten gas http://t.co/jwG7HKJtBE 16 uur 38 min ago

NWEA streeft naar meer windenergie

Lees verder >

NWEA telt meer dan 400 leden

Lees verder >

NWEA Offshore GreenDeal

Lees verder >

Doel en visie van NWEA

De Nederlandse Wind Energie Associatie behartigt de belangen van windenergie. In NWEA werken de organisaties en bedrijven samen, die in Nederland actief zijn op het gebied van windenergie op land en op de Noordzee. NWEA wil overheid en bedrijfsleven bewegen meer werk te maken van windenergie. Ook wil NWEA de positieve betrokkenheid van het publiek bij windenergie vergroten. Windenergie is de meest duurzame energiebron.

Publiciteitscampagne "Die molens draaien ook voor jou"

De komende jaren wordt er hard gewerkt aan windenergie. Omdat steeds meer mensen met windenergie te maken krijgen en wellicht onvoldoende bekend zijn met de voordelen van wind heeft NWEA in samenwerking met de Stichting Natuur & Milieu de campagne “Die molens draaien ook voor jou” opgezet.

Sector goed op dreef - Winddag 2014 in Emmeloord

Zo’n 350 bezoekers waren 13 juni te gast bij ENERCON op de jaarlijkse Winddag.

23 juli 2014

Tempo maken en afspraken nakomen voor Nederland van belang

30 juni 2014

Met 2000 bezoekers op 30 locaties in de kustprovincies, Utrecht en Overijssel is er sprake van een gestage groei van belangstelling voor de Open Winddag (Global Wind Day). Vorig jaar werden windmolens op 23 locaties opengesteld en kwamen er ruim 1000 bezoekers. 

...
27 juni 2014

Het is nu mogelijk een omgevingsvergunning aan te vragen waarin het type windturbine nog flexibel is. Dit blijkt uit de uitspraak van de Raad van State (25-6-2014), in een zaak rondom de omgevingsvergunning voor windpark Bouwdokken. 

18 juni 2014

In een reactie op het conceptadvies basisbedragen SDE+ 2015 voor marktconsultatie geeft NWEA aan verheugd te zijn dat gedacht wordt aan een aparte categorie 'Wind op Dijklichamen'. Wel heeft NWEA bedenkingen over de wijze waarop winddifferentiatie doorgevoerd zal worden volgens het...

13 mei 2014

Prima om binnen de SDE+ meer rekening te houden met het windregime, maar nog beter als met locatiedifferentiatie ook de begrenzing in het aantal vollasturen verdwijnt. Dat stelt NWEA onder meer in de reactie die is ingediend op de plannen van het Rijk voor de SDE+ voor 2015. Voor wind op...

NWEA Secretariaat

Korte Elisabethstraat 6
3511 JG Utrecht
tel. 030-2316977
e-mail: info@nwea.nl

Nieuws feed NWEA

   

   

Nieuwsbrief

Laat uw e-mailadres hier achter om u in te schrijven voor onze e-mail nieuwsbrief