• Increase
  • Decrease
  • Normaal

Current Zoom: 100%

NWEA Nederlandse Wind Energie Associatie

Inloggen leden

Premiumleden NWEA:

Sponsorleden NWEA:

 

NWEA tweets

NWEA streeft naar meer windenergie

Lees verder >

NWEA telt meer dan 400 leden

Lees verder >

NWEA Offshore GreenDeal

Lees verder >

Doel en visie van NWEA

De Nederlandse Wind Energie Associatie behartigt de belangen van windenergie. In NWEA werken de organisaties en bedrijven samen, die in Nederland actief zijn op het gebied van windenergie op land en op de Noordzee. NWEA wil overheid en bedrijfsleven bewegen meer werk te maken van windenergie. Ook wil NWEA de positieve betrokkenheid van het publiek bij windenergie vergroten. Windenergie is de meest duurzame energiebron.

Publiciteitscampagne "Die molens draaien ook voor jou"

De komende jaren wordt er hard gewerkt aan windenergie. Omdat steeds meer mensen met windenergie te maken krijgen en wellicht onvoldoende bekend zijn met de voordelen van wind heeft NWEA in samenwerking met de Stichting Natuur & Milieu de campagne “Die molens draaien ook voor jou” opgezet.

25 augustus 2014

Sinds zondag 24 augustus is er in het nieuws veel aandacht voor de ‘Gedragscode draagvlak en participatie windenergie op land’ van de windsector. NWEA, de Nederlandse Wind Energie Associatie, werkt hier al enige...
23 juli 2014

De Europese Wind Energie Associatie (EWEA) verwacht dat in de landen van de Europese Unie komende 7 jaar in totaal 75 GW aan nieuw windenergie-vermogen wordt bijgeplaatst; een stijging van 64% ten opzichte van nu. In totaal staat in 2020 dan 192.4 GW opgesteld.

30 juni 2014
Met 2000 bezoekers op 30 locaties in de kustprovincies, Utrecht en Overijssel is er sprake van een gestage groei van belangstelling voor de Open Winddag (Global Wind Day). Vorig jaar werden windmolens op 23 locaties opengesteld en kwamen er ruim 1000 bezoekers. 

27 juni 2014

Het is nu mogelijk een omgevingsvergunning aan te vragen waarin het type windturbine nog flexibel is. Dit blijkt uit de uitspraak van de Raad van State (25-6-2014), in een zaak rondom de omgevingsvergunning voor windpark Bouwdokken. 

18 juni 2014

In een reactie op het conceptadvies basisbedragen SDE+ 2015 voor marktconsultatie geeft NWEA aan verheugd te zijn dat gedacht wordt aan een aparte categorie 'Wind op Dijklichamen'. Wel heeft NWEA bedenkingen over de wijze waarop winddifferentiatie doorgevoerd zal worden volgens het...

NWEA Secretariaat

Korte Elisabethstraat 6
3511 JG Utrecht
tel. 030-2316977
e-mail: info@nwea.nl

Nieuws feed NWEA

   

   

Nieuwsbrief

Laat uw e-mailadres hier achter om u in te schrijven voor onze e-mail nieuwsbrief